Zoeken naar:
Zorg & ICT beurs

Yes, wij staan op de Zorg & ICT beurs! Ga jij naar beurs om nieuwe Zorg ICT te ontdekken, dan mag je ons niet missen.
Jarenlange ervaring in de zorg hebben wij vertaald in een eenvoudige doeltreffende oplossing op het gebied van Capaciteitsmanagement. Ook interessant als je aan de slag wilt met rolling forecast. Wij staan in de stand van Health Valley en zien je graag op 14, 15 of 16 juni!
#Capaciteitsmanagement
#RollingForecast

Whitepaper – Capaciteitsmanagement in de zorg

Als een zorginstelling succesvol wil zijn, dan zal er grip moeten zijn op de inzet van personeel. Personele uitgaven bedragen doorgaans 65% van de totale kosten. Binnen een zorgteam is dit veelal zo’n 80%. Deze whitepaper is geschreven voor zorgorganisaties die op tactisch niveau op zoek zijn naar grip op capaciteitsmanagement, waarbij control binnen financiële kaders en grip op personele inzet en formatie passend bij de wensen van de cliënt de vertrekpunten zijn.

Klantreactie

Net gestart en nu al twee zorginstellingen die er mee werken.

Dat is simpel. Ik kan nu zelf aan de knoppen draaien. Momenteel krijg ik achteraf financiële cijfers aangeleverd die ik eerlijk gezegd lastig vindt te begrijpen. Ik kijk er vaak niet na. Lastig te begrijpen en te laat.

Gaaf om van teammanagers deze reactie te krijgen. Volgende ontwikkeling waar we mee aan de slag gaan: kwaliteitscriteria. Nieuwsgierig naar onze oplossing voor capaciteitsmanagement en/of wil je ons helpen met het inbouwen van kwaliteitscriteria? Laat het ons weten?

#capaciteitsmanagement #intramuraal #eenvoud #stuurinformatie

Marlon Daniël

Mijn naam is Marlon Daniël, afgestudeerd musicus (drums) aan het Noord Nederlands Conservatorium.

Na een aantal jaren als fulltimer en freelancer in diverse formaties te hebben gewerkt besloot ik, inmiddels zo’n 17 jaar geleden, om een ander pad te bewandelen. Gaandeweg een bijzondere route. Het resulteerde in een IT onderneming gericht op de Zorg waarbij ik het heerlijk vind om te creëren, innoveren, hiaten op te vullen. En daarmee de stuurbehoefte die een organisatie heeft vanuit creatieve inzichten te vertalen naar gebruikersvriendelijke en nuttige software.

Voor de zorgsector ontwikkel ik met name software m.b.t. stuur- en managementinformatie op micro- en macroniveau. Hier heb ik Ronald ook leren kennen. Hij is een initiatiefrijke partner met fijne goede ideeën. We bleken een mooie aanvulling op elkaar waarmee we een passende invulling kunnen geven aan de behoeftes van een organisatie. Inmiddels trekken we al een tijd steady en met plezier samen op. En zie hier Frontvision!

Naast de software ben ik nog steeds actief in de muziek… voor mij een mooie balans zo.

Ronald Westerhof

Mijn naam is Ronald Westerhof. Ik ben getrouwd en heb drie dochters. Zaalvoetballen en Gravelbiken doe ik graag in mijn vrije tijd. Ik ben afgestudeerd in de bedrijfseconomie en accountancy. Na mijn studie heb ik zeven jaar in de accountancy gewerkt. In 2009 ben ik bij een VVT-zorginstelling gaan werken. Sinds 2014 werk ik als interim professional bij zorginstellingen als Manager Finance&Control. Ik ben een bezige bij, die graag werkt aan vernieuwingen.

Sturen in de zorg wordt veel gedaan met managementinformatie. Goed ingerichte BI-tools geven belangrijke informatie. Waardevol, maar weet een zorgteam vooraf wat het moet doen om achteraf tot de gewenste uitkomst te komen? Mijn ervaring is dat het antwoord hier veelal ‘nee’ op is. Om sturing voor en/of tijdens proces te realiseren heb ik, op verzoek van zorginstellingen, afgelopen jaren meerdere malen praktisch toepasbare oplossingen ontwikkelt voor instellingen die dit wel mogelijk maken. Ik ben dan vaak overgeleverd aan excel. De ene keer de ideale oplossing, dan andere keer wordt er meer gevraagd. Hier vonden Marlon en ik elkaar. We zijn allebei gedreven, gezond eigenwijs en vullen elkaar goed aan. Marlon kan softwaretools bouwen, die ik als ‘mock-up’ in excel heb ontwikkeld. Een mooie en prettige samenwerking die al in 2014 het levenslicht zag en in heeft geleid tot de oprichting van Frontvision. Ik ben er van overtuigd dat wij samen dé tool hebben ontwikkeld die het sturen voor zorgteams simpel, doeltreffend en eenvoudig heeft gemaakt.

DRP (Dienstroosterpatroon)

Sturen op de grootste kostenpost van een zorgteam is nog nooit zo doeltreffend en eenvoudig geweest.

Het zorgteam krijgt inzicht in het beschikbare budget, gebaseerd op de aanwezige (verwachte) cliënten. Door het samenstellen van een dienstroosterpatroon wordt duidelijk wat de (verwachte) uitgaven gaan worden. Hierdoor is de realisatie van de uitgaven in de managementinformatie geen verrassing meer en lopen de uitgaven zorgpersoneel in de pas met de inkomsten.

In DRP heb je direct zicht op de formatie die een zorgteam op contract heeft. Deze wordt getoetst aan de benodigde bruto formatie op basis van het ingevoerde dienstroosterpatroon. Super handig voor managers en HRM om tactische keuzes te maken in benodigde formatie.

Zorgteams, managers en controllers kunnen teams met elkaar vergelijken en analyses op jaarbasis maken. Nieuwsgierig? Wij zijn heilig overtuigd dat hiermee sturen in de zorg nog nooit zo doeltreffend en simpel is geweest. Doe ons een berichtje en daag ons uit om jullie net zo enthousiast te maken als wij zijn!

Wat bereik je met het DRP:

 • Het zorgteam weet vooraf of de uitgaven van de grootste kostenpost, inzet zorgpersoneel, aansluiten op de inkomsten.
 • De managementinformatie achteraf van een eventuele BI-tool is een sluitstuk in plaats van een startschot van een discussie en/of analyse.
 • Het zorgteam heeft eenvoudig inzicht in de beschikbare middelen. Zij kan zelf mutaties aanbrengen in het patroon, op het moment dat er bijvoorbeeld wisselingen zijn in de cliënten.
 • Control en managers hebben inzicht in de te verwachten inzet versus de genormeerde inzet op basis van huidige en verwachte cliëntbezetting.
 • HRM en zorgmanagers hebben voor de gehele organisatie in beeld en op functieniveau de verschillen inzichtelijke tussen de bestaande formatie en de gewenste inzet volgens het DRP.


Een impressie in vogelvlucht

DBC Dashboard

Het DBC Dashboard is een Realtime Dynamic Reportstool. Deze tool geeft i.c.m. uw ECD een heldere weergave van de administratieve & registratieve processen omtrent de DBC. Er wordt overzichtelijke stuur- en management informatie getoond, waarbij er kan worden ingezoomd op diverse niveau’s. Het is een Dashboard waarbij de organisatie zelf aan de knoppen kan zitten.

Het DBC Dashboard is gebruikersvriendelijk voor zowel Administratie & Control als de Behandelaar. De Behandelaar heeft een eigen weergave met items specifiek gericht op de behandelaars.

Het DBC Dashboard heeft standaard overzichten vanuit diverse invalshoeken. Waarbij er begrotingen & plafonds in te richten zijn voor een meetbaar resultaat.

Tip: Download hier onze DBC Dashboard product folder

Wat is en kan deze DBC Dashboard?

 • Gebruikersvriendelijke monitor voor zowel de Controller/ Administratie als de Behandelaar
 • Actuele status van alle DBC cliënten, Zorgtrajecten & Subtrajecten opvragen op elk gewenst moment.
 • Naast de Actuele status kun je ook bovengenoemde opvragen op Peildatum en Onderhanden werk.
 • Het geeft de gebruiker duidelijke stuurinformatie door numerieke en charts weergave
 • Door middel van onze rekenmatrix wordt alles getoond inclusief de bijbehorende tarieven per Subtraject/ prestatie
 • Duidelijk overzicht per cliënt trapsgewijs weergegeven. Dus goed te zien waar je als behandelaar staat in het traject. En wat te verwachten bij meer of minder inzet.
 • Eenvoudig te berekenen wanneer je overgaat naar een volgende prestatie
 • Inzoomen op een subtraject met heldere charts welke aangeven waar je nu in het traject staat
 • Per subtraject kunnen zien wat de declaratie status is. Eventueel met reden van “afkeur”
 • Diverse overzichten:
  – Schattingen op jaarbasis,
  – Realisatie per Koepel en Verzekeraars,
  – Plafondbeheer,
  – Kostprijs,
  – Prestatie calculator,
  – Charts,
  – Afsluitberekening van Zorg- en Subtrajecten,
  …et cet
 • Zelf te slepen rapporten/ views
 • Standaard geaggregeerde rapporten/ views
 • Draaitabel rapport inbegrepen met diverse views
 • Realisatie t.o.v. Kostprijs (inzet activiteiten/ disciplines)
 • Begroting (plafond inkoop) t.o.v. Realisatie
 • Forecasting
 • Volledige Export naar Excel voor eigen data verwerking
 • En meer…
Promovideo DRP

Sturen in de (intramurale) zorg, hoe doe je dat als zorgteam eenvoudig en doeltreffend? Wij hebben zorgteams vaak zien worstelen met de analyse van managementinformatie die men achteraf krijgt. Hoe geven we zorgteams een middel om te sturen vóór en tijdens het proces?

Wij hebben een oplossing waarmee (intramurale) zorgteams eenvoudig en doeltreffend kunnen sturen. We zijn er van overtuigd dat we dit probleem samen voor eens en altijd oplossen!

Zie ook DRP (Dienstroosterpatroon)