Zoeken naar:

Capaciteitsmanagement in de Zorg

drp

Onze DRP – Capaciteitsmanagement/ capaciteitsplanner is een tactische capaciteitsplanner voor de zorg, waarmee teammanagers eenvoudig normatief kunnen sturen op inkomsten, personele uitgaven en formatie.

Het zorgteam krijgt inzicht in het beschikbare budget, gebaseerd op de aanwezige (verwachte) cliënten. Door het samenstellen van een DRP (dienstroosterpatroon) wordt duidelijk wat de verwachte uitgaven gaan worden. Hierdoor is de realisatie van de uitgaven in de managementinformatie geen verrassing meer en lopen de uitgaven zorgpersoneel in de pas met de inkomsten.

In het DRP Capaciteitsmanagement heb je direct zicht op de formatie die een zorgteam op contract heeft. Deze wordt getoetst aan de benodigde bruto formatie op basis van het ingevoerde dienstroosterpatroon. Super handig voor managers en HRM om tactische keuzes te maken in benodigde formatie.

Zorgteams, managers en controllers kunnen teams met elkaar vergelijken en analyses op jaarbasis maken. Nieuwsgierig naar onze DRP Capaciteitsmanagement software? Wij zijn heilig overtuigd dat hiermee capaciteitsmanagement in de zorg nog nooit zo doeltreffend en simpel is geweest.

Wat levert het op?

Met onze capaciteitsplanner vindt een zorgteam de juiste balans tussen ‘vraag en aanbod’, zodat een zorginstelling in staat is om de juiste zorg op het juiste moment te leveren, en tegelijkertijd de kosten in de hand te houden en de werkdruk voor het personeel te verminderen.

  • Een zorgmanager kan eenvoudig vooraf sturen op inkomsten, personeelskosten en formatie.
  • Een zorgteam heeft een tool waarmee je als team overzichtelijk het gesprek kunt voeren over de keuzes die gemaakt moeten worden.
  • Controllers en/of capaciteitsmanagers hebben een tool waarmee hun adviesfuncties goed en begrijpelijk voor alle partijen kan worden uitgevoerd.
  • HRM heeft een tool voor tactische personeelsplanning. Hrm heeft ten aller tijde informatie over de gewenste formatie en de werkelijke formatie per functie van de gehele organisatie.
  • Roosteraars en teams ervaren meer rust in de roosters en minder inzet van inhuur doordat zorgmanagers tactisch kunnen sturen.
  • Het bestuur kan concreet invulling geven aan het Rijnlands sturen. Meer sturen op normen per cliënt in plaats van achteraf.
  • Als organisatie een besparing op personeelskosten. Onderstaand voorbeeld is gebaseerd op klantervaringen:
    besparing-kosten

Klantreacties

Reactie capaciteitsmanager: “We hebben nu bijna alle hoofden een scholing over Frontvision gegeven en ik wou jullie even laten weten dat deze met veel enthousiasme ontvangen wordt. Hoofden zijn blij met de simpele manier van invoer en de eenvoudige maar volledige inzage in hoe hun budget versus rooster en hun formatie tov het rooster gepresenteerd wordt. Ook de scenario modus is een hele goede toevoeging. Het programma zit goed in elkaar en ik heb scholingen hierdoor met veel plezier gegeven en kijk ernaar uit om er de komende tijd verder met de hoofden mee aan de slag te gaan.”

Reactie projectleider capaciteitsmanagement: “Het project omtrent Capaciteitsmanagement heeft ons veel opgeleverd. Het gaat om een miljoenen besparing. Onderschat het aandeel van Frontvision hierin niet. “

Reactie teammanager: “Dat is simpel. Ik kan nu zelf aan de knoppen draaien. Eindelijk een tool die voor ons is gemaakt, super eenvoudig en overzichtelijk. Ik kan hiermee sturen en de tool gebruiken om het gesprek aan te gaan met het team over de keuzes die wie moeten maken.”

Vrijblijvende demo

Graag verzorgen we een vrijblijvende demonstratie van onze software voor capaciteitsplanning in de zorg. Vul onderstaand formulier in, dan nemen wij contact met u op.