Zoeken naar:
DRP Capaciteitsmanagement Software

Frontvision DRP – Capaciteitsmanagement. Sturen op de grootste kostenpost van een zorgteam is nog nooit zo doeltreffend en eenvoudig geweest.

Het zorgteam krijgt inzicht in het beschikbare budget, gebaseerd op de aanwezige (verwachte) cliënten. Door het samenstellen van een DRP (dienstroosterpatroon) wordt duidelijk wat de (verwachte) uitgaven gaan worden. Hierdoor is de realisatie van de uitgaven in de managementinformatie geen verrassing meer en lopen de uitgaven zorgpersoneel in de pas met de inkomsten.

In het DRP Capaciteitsmanagement heb je direct zicht op de formatie die een zorgteam op contract heeft. Deze wordt getoetst aan de benodigde bruto formatie op basis van het ingevoerde dienstroosterpatroon. Super handig voor managers en HRM om tactische keuzes te maken in benodigde formatie.

Zorgteams, managers en controllers kunnen teams met elkaar vergelijken en analyses op jaarbasis maken. Nieuwsgierig? Wij zijn heilig overtuigd dat hiermee capaciteitsmanagement in de zorg nog nooit zo doeltreffend en simpel is geweest. Doe ons een berichtje en daag ons uit om jullie net zo enthousiast te maken als wij zijn!

Wat bereik je met het DRP Capaciteitsmanagement:

  • Het zorgteam weet vooraf of de uitgaven van de grootste kostenpost, inzet zorgpersoneel, aansluiten op de inkomsten.
  • De managementinformatie achteraf van een eventuele BI-tool is een sluitstuk in plaats van een startschot van een discussie en/of analyse.
  • Het zorgteam heeft eenvoudig inzicht in de beschikbare middelen. Zij kan zelf mutaties aanbrengen in het patroon, op het moment dat er bijvoorbeeld wisselingen zijn in de cliënten.
  • Control en managers hebben inzicht in de te verwachten inzet versus de genormeerde inzet op basis van huidige en verwachte cliëntbezetting.
  • HRM en zorgmanagers hebben voor de gehele organisatie in beeld en op functieniveau de verschillen inzichtelijke tussen de bestaande formatie en de gewenste inzet volgens het DRP Capaciteitsmanagement.


Een impressie in vogelvlucht, zie video youtube