Zoeken naar:

De twee daagse scholing (of vier dagdelen) ‘Financieel management in de zorg’ is gericht op de financiële processen in een zorgorganisatie. Om goede zorg te kunnen leveren is het noodzakelijk dat zorgorganisaties grip hebben op hun financiën. Zeker nu de zorg sterk in beweging is. In deze masterclass, welke op maat gemaakt is voor leidinggevenden in de langdurige zorg, leer je de context van financieel management in de zorg en leer je hoe een zorgteam kan sturen op personele kosten. Dit doen we aan de hand van capaciteitsplanning, waarbij we ingaan (en voorbereiden op) de processen zoals deze nu zijn ingericht bij uw zorginstelling.

Leeruitkomst

In de scholing staat de volgende leeruitkomst centraal:

 1. Context van financieel management in de zorg.
  Wettelijk kader, Bekostiging zorg, Organisatie en besturing, externe managementinformatie; jaarrekening, Kosten en kostprijzen, opbouw kosten, Planning & Control; Begroten en budgetten; Begroten en rolling forecast; budgethouderschap, Interne verantwoording; Maandrapportage; Stuurvariabelen.
 2. Stuurinformatie in de vorm van capaciteitsmanagement van een zorgteam lezen en toepassen.
  De cursist is in staat om in een (multidisciplinaire) omgeving, aan de hand van data, financiële methoden en technieken te selecteren en toe te passen voor het doelgericht aanpakken.

Na afloop ben je op de hoogte van wat financieel management in een zorginstelling inhoudt en welke informatiestromen daarbij komen kijken. Daarbij besteden we ruim de tijd aan het onderwerp waar jij als leidinggevende de meeste invloed hebt op het (financiële) resultaat van jouw afdeling, namelijk  capaciteitsmanagement. Je leert hoe jij kan sturen op de inkomsten in relatie tot uitgaven van een dienstroosterpatroon én de daarbij behorende gewenste formatie. Deze kennis is direct toepasbaar in jouw team en organisatie.

De masterclass bevat een analyse van de afdeling waar je zelf werkzaam bent; het maken van een capaciteitenplan incl. een verbeteradvies van de afdeling/team van de eigen organisatie.

Docent

De opleiding wordt verzorgd door Ronald Westerhof. Ronald werkt sinds 2009 als controller bij zorginstellingen in de langdurige zorg. Daarnaast geef hij les aan de Hogeschool Windesheim en verzorgt ‘MD-trajecten’ in financieel management en capaciteitsmanagement voor zorginstellingen.

Lesmateriaal

Centraal staat de theorie uit het boek ‘Financieel management in de zorg ontcijferd’ (https://financieelmanagementindezorgontcijferd.nl/) en de reader ‘Capaciteitsmanagement’ welke door Ronald is geschreven.

Programma

De cursus bestaat uit twee dagen van 9.30 tot 16:30uur óf (in overleg) uit vier dagdelen van drie uur.

 • Dag 1 (dagdeel 1 en 2)
  Wettelijk kader, Bekostiging zorg, Organisatie en besturing, externe managementinformatie; jaarrekening, Kosten en kostprijzen, opbouw kosten, Planning & Control; Begroten en budgetten; Begroten en rolling forecast; budgethouderschap, Interne verantwoording; Maandrapportage; Stuurvariabelen
 • Dag 2 (dagdeel 3 en 4)
  Capaciteitsmanagement theorie, analyse sturing/presentatie van jouw team aan de hand van eigen analyse.

Deelnemersprofiel

Medewerkers van een zorginstelling in de functie van:

 • Afdelingshoofd / teamleider van zorgafdelingen intramuraal
 • Teamleider planbureau
 • Capaciteitsmanager
 • Coördinator/Coach/ondersteuner zorgafdeling

Praktische informatie

Het aantal deelnemers per masterclass is minimaal 8 en maximaal 12. De masterclass wordt verzorgd alszijnde ‘intercompany training’. Afhankelijk van het aantal deelnemers ligt het totale cursusbedrag tussen € 7.500 en € 9.500. Dit is inclusief lesmateriaal en inclusief voorbesprekingen om de cursus toe te splitsen op uw organisatie . De masterclass vindt plaats op een locatie van uw zorginstelling óf op onze locatie in Zwolle (in overleg).

Meld je nu aan

Meld je aan door onderstaande contactformulier in te vullen. Wij nemen vervolgens contact met u op om uw wensen door te nemen en een vrijblijvende offerte uit te brengen.