Zoeken naar:
DRP (Dienstroosterpatroon)

Sturen op de grootste kostenpost van een zorgteam is nog nooit zo doeltreffend en eenvoudig geweest.

Het zorgteam krijgt inzicht in het beschikbare budget, gebaseerd op de aanwezige (verwachte) cliënten. Door het samenstellen van een dienstroosterpatroon wordt duidelijk wat de (verwachte) uitgaven gaan worden. Hierdoor is de realisatie van de uitgaven in de managementinformatie geen verrassing meer en lopen de uitgaven zorgpersoneel in de pas met de inkomsten.

In DRP heb je direct zicht op de formatie die een zorgteam op contract heeft. Deze wordt getoetst aan de benodigde bruto formatie op basis van het ingevoerde dienstroosterpatroon. Super handig voor managers en HRM om tactische keuzes te maken in benodigde formatie.

Zorgteams, managers en controllers kunnen teams met elkaar vergelijken en analyses op jaarbasis maken. Nieuwsgierig? Wij zijn heilig overtuigd dat hiermee sturen in de zorg nog nooit zo doeltreffend en simpel is geweest. Doe ons een berichtje en daag ons uit om jullie net zo enthousiast te maken als wij zijn!

Wat bereik je met het DRP:

 • Het zorgteam weet vooraf of de uitgaven van de grootste kostenpost, inzet zorgpersoneel, aansluiten op de inkomsten.
 • De managementinformatie achteraf van een eventuele BI-tool is een sluitstuk in plaats van een startschot van een discussie en/of analyse.
 • Het zorgteam heeft eenvoudig inzicht in de beschikbare middelen. Zij kan zelf mutaties aanbrengen in het patroon, op het moment dat er bijvoorbeeld wisselingen zijn in de cliënten.
 • Control en managers hebben inzicht in de te verwachten inzet versus de genormeerde inzet op basis van huidige en verwachte cliëntbezetting.
 • HRM en zorgmanagers hebben voor de gehele organisatie in beeld en op functieniveau de verschillen inzichtelijke tussen de bestaande formatie en de gewenste inzet volgens het DRP.


Een impressie in vogelvlucht

DBC Dashboard

Het DBC Dashboard is een Realtime Dynamic Reportstool. Deze tool geeft i.c.m. uw ECD een heldere weergave van de administratieve & registratieve processen omtrent de DBC. Er wordt overzichtelijke stuur- en management informatie getoond, waarbij er kan worden ingezoomd op diverse niveau’s. Het is een Dashboard waarbij de organisatie zelf aan de knoppen kan zitten.

Het DBC Dashboard is gebruikersvriendelijk voor zowel Administratie & Control als de Behandelaar. De Behandelaar heeft een eigen weergave met items specifiek gericht op de behandelaars.

Het DBC Dashboard heeft standaard overzichten vanuit diverse invalshoeken. Waarbij er begrotingen & plafonds in te richten zijn voor een meetbaar resultaat.

Tip: Download hier onze DBC Dashboard product folder

Wat is en kan deze DBC Dashboard?

 • Gebruikersvriendelijke monitor voor zowel de Controller/ Administratie als de Behandelaar
 • Actuele status van alle DBC cliënten, Zorgtrajecten & Subtrajecten opvragen op elk gewenst moment.
 • Naast de Actuele status kun je ook bovengenoemde opvragen op Peildatum en Onderhanden werk.
 • Het geeft de gebruiker duidelijke stuurinformatie door numerieke en charts weergave
 • Door middel van onze rekenmatrix wordt alles getoond inclusief de bijbehorende tarieven per Subtraject/ prestatie
 • Duidelijk overzicht per cliënt trapsgewijs weergegeven. Dus goed te zien waar je als behandelaar staat in het traject. En wat te verwachten bij meer of minder inzet.
 • Eenvoudig te berekenen wanneer je overgaat naar een volgende prestatie
 • Inzoomen op een subtraject met heldere charts welke aangeven waar je nu in het traject staat
 • Per subtraject kunnen zien wat de declaratie status is. Eventueel met reden van “afkeur”
 • Diverse overzichten:
  – Schattingen op jaarbasis,
  – Realisatie per Koepel en Verzekeraars,
  – Plafondbeheer,
  – Kostprijs,
  – Prestatie calculator,
  – Charts,
  – Afsluitberekening van Zorg- en Subtrajecten,
  …et cet
 • Zelf te slepen rapporten/ views
 • Standaard geaggregeerde rapporten/ views
 • Draaitabel rapport inbegrepen met diverse views
 • Realisatie t.o.v. Kostprijs (inzet activiteiten/ disciplines)
 • Begroting (plafond inkoop) t.o.v. Realisatie
 • Forecasting
 • Volledige Export naar Excel voor eigen data verwerking
 • En meer…